موزاییک

عمدتا سنگهای ویژه و یا ریز را در مخلوطی از شن وسیمان و ماسه قرار میدهند و در غالی خاص قرار گرفته و در نهایت ساب خورده میشود.که موزاییک میگویندهنر موزائیک از دیرزمان شناخته شده بود و تا به امروز نیز کاربرد دارد. در میانرودان و مصر باستان نوعی موزائیک در اندازه‌های کوچک و برای مصارف تزئینی و زینتی ساخته می‌شد ولی رومیان آن را چون یک قالب هنری همپایهٔ دیوارنگاری به کار می‌بردند.

نمایش یک نتیجه